aktualnoŚci


 • W dniu 09.03.2015r. wystawiono Świadectwo Przejęcia dla Wykonawcy SKANSKA SA dla kontraktów:
  Umowa nr GDDKiA-O/OL-D3-KP-3-2811-01/14 z dnia 15.04.2014r.
  Umowa nr GDDKiA-O-OL-D3-KP-3-2811-01.1D/14 z dnia 14.07.2014r.
  Aneks nr 1 z dnia 14.07.2014 r. podpisany 14.01.2015r.

 • W dniu 28.07.2015r. wystawiono Świadectwo Wykonania dla Wykonawcy PBDiM Sp. z o.o. dla kontraktu:
  Umowa nr GDDKiA-O/OL-R2-R1-2811-25/13 z dnia 01.10.2013r.
  Aneks nr 1 z dnia 29.11.2013r.
 • czytaj starsze...


  PLAN ORIENTACYJNY