aktualnoŚci

W dniu 25.03.2014r. w siedzibie Zamawiajacego w Olsztynie, odbyło
się otwarcie ofert dotyczących przetargu na zakończenie kontraktu pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 16 etap IV Biskupiec – Borki Wielkie od km 180+353,17 do km 188+513,69".
W przetargu nieograniczonym uczestniczyły 4 firmy.

W dniu 28.03.2014r. Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez firmę Skanska S.A. na kwotę
25 316 104,94 zł.
Termin podpisania umowy z Wykonawcą Skanska S.A.,
ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, wyznaczono na dzień 15.04.2014r.

czytaj starsze...

PLAN ORIENTACYJNY