aktualnoŚci

21.07.2014 - 25.07.2014

Drogowe
 • Uruchomienie docelowej organizacji ruchu - DK16
 • Montaż barier linowych – DK16 – Obszar Naprawczy II
 • Montaż osłon przeciwolśnieniowych – DK 16 – Obszar Naprawczy II
 • Profilowanie skarp i rowów – DK16  - Obszar Naprawczy II
 • Humusowanie z obsiewem – DK16 – Obszar Naprawczy II
 • Pielęgnacja zieleni – teren całej budowy
 • Usuwanie rozmyć po opadach – teren całej budowy
 • Porządkowanie ternu budowy i działek przyległych

  Drogowe – PrOWERk
 • Osadzanie kotwy betonowej bariery linowej BLC-3, wbijanie słupków bariery linowej BLC-3, DK16
  km 186+750 ÷ 186+850
 • Wiercenie otworów do osadzenia tulei osadczych słupków bariery linowej BL-4 – DK16 km 186+750 ÷ 186+850
 • Rozwijanie lin bariery BLC-3 – DS13, DS8, DS9
 • Montaż bariery linowej BL-4/1, montaż osłon przeciwolśnieniowych - DK16 km 186+750 – 186+850

 • Mostowe
 • Roboty mostowe zostały zakończone

  Branżowe:
 • Roboty branżowe zostały zakończone
 • czytaj starsze...


  PLAN ORIENTACYJNY